KEZDŐLAP

logo-01

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
HORGÁSZ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE
Röviden a szövetségről:
A megyei szövetség tagja 2015-ben
60 horgász egyesület,
14900 fő horgász.
Elnök: Márkus Gábor
Alelnök: Dr. Timkó Zoltán
Ügyvezető elnök: Cserepes Ernő

mohosz tagszervezete

MÚLT – JELEN – JÖVŐ
a horgászatról, a horgászati szervezet működéséről

Ahogy minden és mindenki elindul valahonnan, úgy a halfogási módszereknek, ezen belül a horgászatnak is megvan a maga történelmi folyamata.

Hogyan alakult ki a horgászat?

A folyók és a tavak partja már az ősembert is letelepedésre csábította.

A halban gazdag vizek megkönnyítették a táplálék jó részének megszerzését.

A halak zsákmányul ejtésének egyik legrégibb módja a horoggal történő halászat volt: a kőkorszaki őshorgász rendkívüli türelemmel, ügyességgel, leleményességgel még obszidián kőből, vagyis az igen kemény vulkáni üvegből pattintgatta a horgait.

A kőhorgokat követték a csonthorgok, s a mai rozsdamentes acélból gyártott horgokhoz az út a bronzból, majd a vasból készítetteken keresztül vezetett.

A Kárpátok-medencéje, a magyarok új hazája igen alkalmas terület volt a halfogásra, bár az idők nem kedveztek a horgászati tevékenység fejlődésének.

Amikor 1653-ban Angliában, a legtöbb sportágnak, így a horgászatnak is a szülőhazájában megjelenik az első horgászatról szóló könyv, a magyarok nem horgászbotot, hanem fegyvert tartottak a kezükben a törökök ellen harcolva.

A következő évszázadok körülményei sem segítették elő a horgászat kibontakozását, így aztán a cseh, lengyel és osztrák területekhez képest is csak több évtizedes késéssel indult meg hazánkban a horgászok szervezkedése.

A 20. század elején egyre több volt az olyan horgász, akik az érdekeik védelmét, a vízterületek bérbe vételét horgászegyesületek megalakításával látták leginkább megvalósíthatónak.

Az ilyen lelkes, jövőbelátó horgászoknak köszönhető, hogy 1908-ban Budapesti Horgászok Egyesülete néven létrejött az első magyar horgászszervezet, amely ma is működik.

A fejlődés az 1930-as évektől kezdődően kapott lendületet.

A horgászokat összefogó országos szerv MAGYAR HORGÁSZ SZÖVETSÉG néven először 1930-ban alakult meg.

A II. világháborút követően, 1945 végén MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG (MOHOSZ) néven jött létre az azóta is folyamatosan létező és működő országos érdek-képviseleti szervezet. Az ezt követő években alakultak meg megyénkben is az első egyesületek.

A horgászati jogosultságot az állam már akkor is a horgász szervezeti tagsághoz kötötte, az állami horgászjegyek kiadását pedig a Szövetségre bízta, amit jelenleg már a megyei szövetségek és azok tagegyesületei bonyolítanak le.

Az elmúlt 70 évben a horgász létszámban óriási növekedés volt tapasztalható, ma már 350 ezer főre tehető a horgászok száma Magyarországon.

Új és új vízterületek kerültek a MOHOSZ és tagszövetségei, tagegyesületei gondozásába, amire a 2015 novemberi törvénymódosítás is kedvező hatással volt, hiszen ezentúl az állami tulajdonú természetes vizek (folyók, tavak, víztározók) hasznosításának jogát a MOHOSZ haszonbérletébe adja az Állam.

Az országos szövetség pedig megyei szövetségekkel vagy tagegyesületekkel köt szerződést azok hasznosítására.

Az óriási létszám-emelkedésből, a vízterületek növekedéséből és a szükséges ügyviteli, pénzügyi, halvédelmi és sok-sok más szakmai jellegű tevékenységekből adódó feladatokat természetesem már negyven évvel ezelőtt sem lehetett a MOHOSZ budapesti központjából szervezni, ezért az egész országban létrejöttek a megyei közigazgatási határokhoz igazodó MOHOSZ intéző bizottságok, a területi munka irányító-koordináló szervezetei.

Az 1993-ban történt átalakulást követően a MOHOSZ intéző bizottságai önálló jogi személyekké, az egyes megyék horgászegyesületeinek szövetségeivé váltak, s civil szervezetekként együttesen – annak tagszövetségeként – alkotják a Magyar Országos Horgász Szövetséget.

A Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetségéhez jelenleg 60 tagegyesület tartozik, működik a megyei szövetség tagegyesületeként. A megyei horgászlétszám jelenleg már eléri a 14 600 főt.

A Szövetség székhelye: 4024 Debrecen, Blaháné u. 4.

Elnöke Márkus Gábor, alelnöke dr. Timkó Zoltán, ügyvezető elnöke Cserepes Norbert Ernő.

A szövetség és tagegyesületeinek főbb tevékenységei:

–      a megyei horgászok, horgászegyesületek érdek-képviselete,

–      folyamatos tájékoztatás a Szövetség internetes honlapján, valamint az elektronikus és írott sajtó útján

–      a hasznosításukban lévő horgászvizek rendszeres halasítása,

–      az állami horgászjegyek és területi engedélyek forgalmazása,

–      az új belépő horgászok törvényileg előírt vizsgáztatása,

–      halfogó versenyek rendezése,

–      környezetvédelmi napok szervezése a horgászvizeknél,

–      és más, különböző, közösségi jellegű szervezési feladatok ellátása.

A megyei Szövetség kezelésébe jelenleg 13 hasznosítható vízterület tartozik, melynek összterülete 796,5 hektár és 396,93 km hosszú.

Új víztérkód Vízterület neve Víztípus Terület (ha) Hossz (km)
15-043-1-1 Keleti Főcsatorna
0+000-45+000
csatorna 180,00 45
09-039-1-1 Keleti főcsatorna
45+000-98+156
csatorna 227,00 53,156
09-035-1-1 Kadarcs-Karácsonyfoki csatorna
0+000-30+720
csatorna 37,00 30,72
09-043-1-1 Kösely-Hajdúszováti átmetszés
0+000-10+000
csatorna 14,00 10
09-050-1-1 Nyugati főcsatorna
59+580-70+250
csatorna 26,50 10,67
09-029-1-1 Hortobágy-Berettyó Főcsatorna
50+500-67+000
csatorna 58,00 16,5
09-030-1-1 Hamvas csatorna
0+000-44+500
csatorna 39,00 44,5
09-031-1-1 Sárréti csatorna
0+000-55+200
csatorna 59,00 55,2
09-033-1-1  Alsó-Kadarcs  csatorna  30,00 19,900
09-034-1-1 Kösely csatorna 74.00 51,000
09-036-1-1 Árkus-ér csatorna  19,00 24,000
09-037-1-1 Bágy-Szandalik csatorna csatorna 14,00 15,723
09-041-1-1 K-VI öntöző főcsatorna csatorna  3,00 3,160
09-042-1-1 K-VIII és K-VIII-2 öntöző főcsatorna csatorna 16,00 17,401
796,50 396,930

Nagy veszteségünk, hogy a debreceni erdőspusztákon található, az elmúlt évtizedekben nagyon népszerűvé vált (Fancsikai, Haláp, Bodzás, Mézeshegyi) horgásztavak a nagy szárazság és az élővíz-utánpótlás hiánya következtében kiszáradtak és így horgásztavakként az utóbbi években már nem is hasznosíthatók.

Ez a megyeszékhely említett térségében mintegy 300 hektár vízterület!

2017-től kezdődően – az említett törvénymódosítás alapján – a vízterület további növekedésével, a horgászati lehetőségek bővülésével számolunk.

Debrecen, 2017. június 8.

Márkus Gábor  s.k.                                         Cserepes Norbert Ernő  s.k.

elnök                                                                     ügyvezető elnök

A szövetség hasznosításába tartozó vizekre 2017-ben váltható területi engedélyek és árak:

VÍZTERÜLET Felnőtt éves engedély (Ft)
*
Felnőtt hetijegy F(t)
**
Felnőtt napijegy (Ft)
***
Kedvezményes# éves engedély (Ft)
****
Keleti-főcsatorna I.
Tiszavasvári zsilip-Balmazújvárosi vízszintszabályzó
(15-043-1-1)
18000 6000 2500 9000
Keleti-főcsatorna II.
Balmazújvárosi vízszintszabályzó-Hajdúszoboszlói zsilip
(09-039-1-1)
18000 6000 2500 9000
Keleti-főcsatorna III.
Hajdúszoboszlói zsilip-Bakonszegi zsilip
(09-039-1-1)
 18000  6000  2500  9000
Nyugati-főcsatorna
Gyökérkúti zsilip-fényestói zsilip
(09-050-1-1)
15000 2200 8000
 
Hortobágy-Berettyó főcsatorna
(09-029-1-1)
 6.000  3.500
 
Kadarcs-Karácsonyfok csatorna
(09-029-1-1)
 3500
 
Kösely-átmetszés csatorna
(09-029-1-1)
3500

#: Kedvezményes területi engedélyre jogosultak: 70 évet betöltöttek, 14-18 év közötti ifjúsági horgászok, női horgászok és fogyatékkal élő horgászok. A kedvezményre jogosultságot a vásárlás előtt igazolni kell.

*: 2 db bottal, botonként maximum 2 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalikat), napi darabszám korlátozással is védett halfajokból összesen 50 darab, ezen kívül összesen 50 kg egyéb hal megtartása engedélyezett. Napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta 2db, ezen kívül 3 kg egyéb hal megtartása engedélyezett.

**: 2 db bottal, botonként maximum 2 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalikat), napi darabszám korlátozással is védett halfajokból összesen 5 darab, ezen kívül összesen 5 kg egyéb hal megtartása engedélyezett. Napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta 2db, ezen kívül 3 kg egyéb hal megtartása engedélyezett.

***: 2 db bottal, botonként maximum 2 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalikat), napi darabszám korlátozással is védett halfajokból összesen 2 darab, ezen kívül összesen 3 kg egyéb hal megtartása engedélyezett.

****: 1 db bottal, botonként maximum 2 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalikat), napi darabszám korlátozással is védett halfajokból összesen 30 darab, ezen kívül összesen 30 kg egyéb hal megtartása engedélyezett. Napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta 2db, ezen kívül 3 kg egyéb hal megtartása engedélyezett.

A Szövetség vízterületeire engedélyek kaphatók a horgászegyesületeknél és az alábbi helyeken:

Rekord Horgászbolt Debrecen, Darabos u. 8. 52 / 344-025
Csali Butik Debrecen, Tócóskert tér 1. 52 / 490-759
TATI Horgászbolt Debrecen, Skalnitzky u. 30. 52 / 438-742
Horgászok Háza Debrecen, Bartók Béla út 17. 52 / 430-284
Bíró Lászlóné Püspökladány, Táncsics M. u. 17 54 / 451-704
AQUA Horgászcikk Ker Balmazújváros, Kossuth tér 3. 30/ 262-0997
Telesport Szaküzlet Hajdúböszörmény, Petőfi u. 38. 52 / 561-885
Tappancs Állateledel Püspökladány, Damjanich u. 14/1. 20/ 461-7147
Fish-Fantom Horgászbolt Berettyóújfalu, József A.ltp. A.ép.üzletsor 54 / 400-483
Fekete László Nagyhegyes, Veres Péter u. 34. 30/ 459-0272
Nimfa Horgászbolt Berettyóújfalu, Bessenyei ltp. 30. 70/ 389-0252
Barracuda Horgászbolt Hajdúszoboszló, Kenéz u. 29/A. 70/ 424-2818
M&M Capital Carp H.bolt Hajdúböszörmény, Király Jenő tér 1. 30/ 302-9204
Blue-Fish Horgászbolt Balmazújváros, Árpád u. 62/A. 30/ 857-4552
Török Sándor Hajdúsámson, Árpád u. 22. 20/ 459-7856
Csali Horgászbolt Hajdúnánás, Tiszavasvári út 62. 20/ 267-6877
Top-Fish Horgászbolt Debrecen, Mikepércsi úti TESCO 70/ 947-7523
Dream Fish Horgászbolt Debrecen, Böszörményi út 68. F/16. 52/ 999-111
Kapitális Horgászbolt Debrecen, Kishegyesi út 146. 52/739-299